Zbyškovi mravenci

Chov mravenců, druhy mravenců, formikárium a obrázky

Obecné informace

Sociální chování

Hyrearchie hnízda a různé funkce dělnic.

O mravencích se vždy hovoří ve smyslu celého společenství. Jeden mravenec není schopen samostatné existence, jeho život má jako u jiných sociálních druhů hmyzu smysl pouze ve společenství. Základní jednotkou je roj, tvořený matkou a jejím přímým potomstvem. Veškerá činnost všech příslušníků roje má vždy sociální charakter, vždy směřuje k naplnění potřeb celého společenství. Většina prací je takové povahy a rozsahu, že pro jednotlivce ztrácí jakýkoli smysl. Lovci a sběrači potravy kořistí v takovém množství, jež mnohonásobně převyšuje jejich individuální potřebu, jiní mravenci budují hnízdo s významem pro celé společenství. Množství a rozmanitost vykonávaných prací a tím i vytvoření specializovaných funkcí, je dána stupněm rozvoje celého společenství. Čím je početnější a stupeň rozvoje vyšší, tím více roste i počet funkcí, zajišťujících jeho existenci. Specializace dělnic se prohlubuje. Vzniku specializovaných profesí a funkčních skupin dělnic, které je vykonávají, se říká polyetismus. Dělnice však zpravidla nevykonávají jen jednu specializovanou práci po celý svůj život. Stejně jako u včel a jiného sociálního hmyzu dochází i v rojích mravenců v průběhu života dělnic k určitému střídání profesí. Všechny tyto změny se řídí potřebami společenství, především však stárnutím dělnic /věkový polyetismus/. Nejmladší dělnice neopouštějí hnízdo a plní nejprve různé funkce uvnitř hnízda, především jsou to práce spojené s krmením a ošetřováním larev, větráním, atd. Mimo hnízdo se dostávají mladé dělnice mnohem později a i pak vykonávají pomocné práce buď na povrchu hnízda nebo v jeho těsné blízkosti. Časem nabývají zkušeností a začínají se orientovat v širším okolí, postupně přecházejí do skupin nosičů - dopravují po mravenčích stezkách stavební materiál nebo potravu převzatou od lovců a sběračů. I při pohybu po mravenčích komunikacích a v jejich bezprostřední blízkosti se často stává, že mladá dělnice ztratí orientaci a zabloudí. Takové dělnice se ujme zkušená a přenese ji zpět do hnízda. Každé mravenčí společenství je dlouhodobá instituce a také jednotlivé dělnice se dožívají poměrně vysokého věku. Díky tomu je v každém roji současně více generací potomstva.

Královna (Lasius niger)

Bojovnice + dělnice


Poslední komentáře
14.06.2013 21:44:18: našel jsem okřídlenou královnu od mrvence lesního a nevím co s ním mám dělat. smileysmileysmileysmiley...
04.06.2013 17:18:29: jestli ta první fotka královny je od Lasius niger tak ja jsem papež smiley${1}