Zbyškovi mravenci

Chov mravenců, druhy mravenců, formikárium a obrázky

Obecné informace

Mravenčí stezky

Systémy cest

Ke každému hnízdu přísluší území, protkané sítí mravenčích stezek, které mají někdy podivuhodné stavby, typické pro celou řadu druhů. Při stavbě cest se dělnice větším překážkám vyhýbají, ale menší odstraňují, takže vznikají dokonalé komunikace zahloubené do půdního profilu, nezřídka s tunely. Systém cest a jejich trvanlivost závisí na jejich účelu. Nejvíce frekventované a časově téměř neomezené jsou komunikace mezi jednotlivými hnízdy vícehnízdní kolonie. Každým jarem se obnovují a čilý ruch na nich trvá po celou sezónu. Jindy vedou komunikace k trvalým zdrojům potravy. V dalších případech vedou ke krátkodobým, ale vydatným zdrojům potravy a po jejich vyčerpání mizí. Také velikost a tvar území se často mění podle nabídky potravy nebo podle míry konkurence v těsném okolí i podle změn mikroklimatu stanoviště.

Žádné komentáře