Zbyškovi mravenci

Chov mravenců, druhy mravenců, formikárium a obrázky

Druhy mravenců

Tetramorium caespitum (Mravenec drnový)

Druh není příliš vybíravý na stanoviště. Hnízdo zakládá na prosluněných místech s nepříliš hustým porostem. Žije však i na zcela odlišných stanovištích - vlhká pole a zahrady. Nechybí ani v lesích a vystupuje až do hor. Dělnice jsou matně černohnědé, nohy mají žlutohnědé. Měří 3 až 4 mm, samičky 6 až 8 mm. Hnízdo je většinou podzemní, často zbudované pod kamenem. Nad ním muže být vystavěn různě vysoký hlinitý kopeček. Usazuje se též v tlejících kmenech a ve štěrbinách zdí. Je rychlý a často vede války. K rojení dochází hlavně v červenci a v srpnu, muže probíhat ale již v květnu a červnu. T.caespitum žije skoro po celé Evropě, ale chybí vysoko na severu. Dále severní Afrika, Sibiř a Japonsko.


Žádné komentáře