Zbyškovi mravenci

Chov mravenců, druhy mravenců, formikárium a obrázky

Druhy mravenců

Ponera Coarctata (Mravenec zemní)

Dělnice 2,5-3,3mm, samice 3,5-4mm, samec 3-3,6mm. Tělo je hnědé až tmavohnědé. Vyskytuje se ve stepních lokalitách, skalnatých stepých a v řidkých suchých lesech. Zejména na vápencovém nebo písčitém podkladu. Hnízdí v humózní půdě, pod mechem nebo kameny. Zakládá kolonie nezávisle. Hnízdo tvoří jednoduché chodby v půdě s jednou nebo více komůrkami. Často využívá chodby jiných živočichů (např. žížal). Má monogamní kolonie , které jsou málo početné, nejvýše 60 dělnic. Jedná se o specializované predátory ppůdních živočichů, hlavně půdních členovců. Štíhlé valcovité tělo umožňuje pohyb v úzkých půdních skulinách. Pohybují se pomalu a váhavě.Dělnice loví jednotlivě, vzájemně nespolupracují. K usmrcení kořisti používají velice účinný jed vpravený žihadlem. Působí rychle i na několikanásobně větší kořist. Rojení probíhá od srpna do září. Vyskytuje se v jižní a střední Evropě a Středním východě. 

Poslední komentáře
14.06.2014 13:21:34: Sháním ho....