Zbyškovi mravenci

Chov mravenců, druhy mravenců, formikárium a obrázky

Druhy mravenců

Polyergus rufescens (Mravenec otrokářský)

Druh je nápadný červenavým zbarvením, ale především úzkými a špičatými neozubenými kusadly. Kusadla se odlišují od zubatých kusadel jiných mravenců, podobají se spíše kusadlům některých brouků a jsou loupeživou zbraní. Mravenec otrokářský osidluje hlavně prosluněná, teplá stanoviště, často na písčitém a vápencovém podkladu. Žije pozoruhodným, od ostatních mravenců zcela odlišným způsobem života. Nedokáže si sám vystavět hnízdo, nakrmit se a postarat o vlastní potomstvo. Je závislý na jiných druzích mravenců a vyvinul se u něho loupeživý instinkt. Provádí loupeživé výpravy v pozdějších odpoledních hodinách během července a srpna. Mravenci se seřadí do jakéhosi hadovitého útvaru, který muže být několik centimetru široký a několik metru dlouhý. Šik se vine, až dosáhne cíleného mraveniště. Dochází k urputným bojům trvajícím mnohdy několik hodin. Uloupené kukly jsou odnášeny zpět, z nich vylíhlé dělnice se starají o chod mraveniště. Rojení probíhá v létě v poledních hodinách. Po svatebním letu samička vniká do cizího mraveniště, zahubí královnu a postupně hnízdo ovládne. Velké hnízdo, ve kterém žije až 3000 mravenců, může mít až 10 000 otroku. Dělnice jsou 5 až 7 mm dlouhé, samičky 8 až 9 mm. P.rufescens obývá velkou část mírného pásu holarktické oblasti.


Žádné komentáře