Zbyškovi mravenci

Chov mravenců, druhy mravenců, formikárium a obrázky

Druhy mravenců

Liometopum microcephalum (Mravenec lužní)

Patří k nejohroženějším. Je rozšířený od Španělska přes Balkán až do Malé Asie a pod Kavkaz. V Čechách nebyl nikdy nalazen. Na Moravě dosahuje severní hranice svého výskytu v Evropě a celá populace je soustředěna do nivy řeky Dyje, od Drnholce po soutok Dyje s Moravou. Výjimku tvoří několik kolonií v lužním lese u Mikulčic. Množství jeho kolonií však neustále klesá se zánikem lužních lesů především s vybudováním Novomlýnských nádrží. Mravenec lužní totiž hnízdí jen v doupných kmenech starých, ale živých stromů. Především dubů, ale i lip, vrb a jiných listnáčů. Padlé nebo odumřelé stromy tito mravenci opouštějí. Hnízdní stromy zpravidla patří k nejstarším v porostu, a přesto jsou velmi vitální s ohromným vzrůstem. To i proto, že mravenci lužní své stromy aktivně ochraňují a likvidují jejich škůdce. Vlastně lze hovořit o symbióze, kterou nelze ničím nahradit.Žádné komentáře