Zbyškovi mravenci

Chov mravenců, druhy mravenců, formikárium a obrázky

Druhy mravenců

Lasius fuliginosus (Mravenec černolesklý)

Dělnice jsou dlouhé 4 až 6 mm, samičky 5 až 7 mm, zbarvení je leskle černé. Je to denní druh, který osidluje listnaté i smíšené lesy, parky i sady hlavně v nížinách, ale stoupá i do hor. Hnízdo patří k ojedinělým výtvorům. Je to tzv. hnízdo kartónové. Je volně zavěšeno v dutém stromu nebo je ukryto pod kořeny stromů, ve starých pařezech či v zemi. Přetrvává i více než 20 let. Dělnice ho staví z hrubé dřevěné drti a hlíny, které slepují medovicí a sekrety vylučovanými z mandibulární žlázy. Toto hnízdo je někdy srovnáváno s hnízdy sršně. Roje jsou monogynní či oligogynní. Tento druh se rojí v červnu a červenci a roje bývají značně početné. Je rozšířen po celé Evropě. Žije též na Kavkazu, Sibiři, v Číně a Japonsku, zasahuje též do západní části Indie.


Žádné komentáře