Zbyškovi mravenci

Chov mravenců, druhy mravenců, formikárium a obrázky

Druhy mravenců

Formica sanguinea (Mravenec loupeživý)

Druh F.sanguinea je jediným zástupcem podrodu Raptiformica v Evropě. Dělnice jsou 5 až 9 mm dlouhé, červeně zbarvené s černým zadečkem, jen velmi málo ochlupené. Charakteristickým znakem je hluboce vykrojený přední okraj clypea. Tento znak je společný i pro vetší, stejně vybarvené samičky a černé samce. Svatební let začíná v červenci nebo srpnu. Monogynní roje s několika sty dělnic se nachází především na otevřených slunných stanovištích v nížinných i horských oblastech. Hnízda jsou pod kameny, v pařezech či menších kupkách a obývá je často společně s mravenci otročími /F.fusca/ či F.lemani, jejichž kukly loupí v okolních hnízdech těchto druhů mravenců. Muže však žít i v čistých rojích svého druhu. Je hojný především na okrajích lesů a na pasekách. Je rozšířen od Evropy až po Japonsko.


Žádné komentáře