Zbyškovi mravenci

Chov mravenců, druhy mravenců, formikárium a obrázky

Druhy mravenců

Camponotus herculeanus (Mravenec obrovský)

Patří s několika dalšími příbuznými druhy k největším mravencům. Má červenou hruď a stopku, celý zadeček je však neleskle černý a hustě porostlý chloupky. Dělnice jsou 7 až 14 mm dlouhé, samičky až 18 mm. Jedná se o typický lesní druh, vyskytující se převážně na vlhcích místech ve dřevě, často i v živých kmenech, napadá hlavně smrky. Hnízdo je velmi nápadné, tvořené systémem komůrek a chodeb vykousaných podél letokruhu uprostřed kmene. Rojí se začátkem června v pozdním odpoledni. Je to především horský druh, běžný všude ve vyšších polohách. Vniknutí mravence do živého stromu má pro hostitelskou rostlinu neblahé následky. Jednak ji sám poškozuje vykusováním chodeb a komůrek, jednak na napadený strom přilétají datlovití ptáci. Napadený strom je křehký a snadno lomivý. Druh je rozšířen ve střední a severní Evropě, severní Asii a v Severní Americe.


Žádné komentáře