Zbyškovi mravenci

Chov mravenců, druhy mravenců, formikárium a obrázky

Chov mravenců

V této rubrice se dozvíte vše potřebné o chovu mravenců a o mém chovu.

Aktuální informace najdete na Hlavní straně

Rozdělení sekcí : Odchyt

                             Formikárium

                             Krmení

                             Zimování

                             Mikroklima

▼ Můj chov 

Myrmica rubra ( mravenec žahavý )

Zbarvení se pohybuje od žluté až po červenohnědou. Stejně jako příbuzné druhy jsou dělnice vybaveny žihadlem. Jsou dlouhé 4 až 5 mm, samičky od 4 do 6 mm. Vyskytuje se v lesích a podél lesních cest stejně jako na loukách, polích, zahradách. K životu potřebuje určitý stupeň vlhkosti, vystupuje od nížin až do hor. Hnízdo staví v zemi pod kameny, v trsech trávy nebo buduje drobnější nadzemní kupku. Často se vyskytuje i v trouchnivějících pařezech pod odchlípenou kůrou a v dutých stromech. Hnízdo může být monogynní i polygynní. Rojení probíhá od července do srpna. Areál rozšíření tohoto druhu pokrývá skoro celou Evropu, mírný pás Asie a Japonsko.

Lasius Niger (Mravenec obecný)

Je jeden z našich nejbežnějších a nejhojnějších mravenců. Nemá zvláštní nároky na stanoviště, osidluje jak suchá, tak i vlhká místa od nížin až do hor. Hojně se vyskytuje v zahradách, na loukách, ve zdech domů i v domácnostech. Nežije ve stinných lesích. Dělnice jsou hnědočerné, 3 až 5 mm dlouhé, samičky 7 až 9 mm, samci temně hnědí až černí. Hnízdo je monogynní, velmi často budováno pod kameny, při jejich nedostatku na určité lokalitě též v zemi, ve starých pařezech či pod kůrou. Rojení probíhá v červenci a srpnu a roje jsou velmi početné. Samice se dožívá patnácti, dělnice zhruba sedmi let. Oblast rozšíření je velmi široká, sahá od Evropy přes mírný pás Asie až do Severní Ameriky. Žije též v severní i jižní Africe.